Genloxa prowadzi działalność badawczo-rozwojową

Działalność innowacyjna firmy Genloxa Sp. z o.o. realizowana jest ze środków własnych oraz współfinansowana jest z funduszy Unii Europejskiej w postaci wielu projektów.

Właściwa dawka, dla właściwego pacjenta, we właściwym czasie

Projekty współfinansowane ze środków UE oraz dotacji celowych:

  • "Rozwój firmy Genloxa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług i produktów do diagnostyki medycznej" realizowany w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

    Logo Programu Operacyjnego

  • "Opracowanie testu diagnostycznego opartego na oznaczeniu stężenia metabolitów leków we krwi pacjenta stosowanych w terapii chorób autoimmunologicznych oraz technologii jego produkcji" realizowany w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w programie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Wsparcie w ramach Dużego Bonu na Innowacje - Edycja 2015"