Testy i usługi diagnostyczne

Oferujemy szereg specjalistycznych testów i analiz.

Laboratorium Genloxa jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków diagnostycznych w kraju. Jako jedyni w Polsce oferujemy szereg różnicujących badań diagnostycznych oraz testów służących do indywidualnej optymalizacji dawki leków.

Dose5-FU to pierwszy onklologiczny test farmakokinetyczny

Monitorowanie chemioterapii 5-fluorouracylu

» Dowiedz się więcej - pobierz ulotkę (pdf)

Chemioterapia jest jednym z powszechnych sposobów mającym na celu usunięcie nowotworów. Metoda ta polega na systemowym podawaniu do organizmu substancji chemicznych o właściwościach cytostatycznych. Leki cytostatyczne charakteryzują się niską selektywnością – uszkadzają komórki szybko dzielące się, do których należą komórki nowotworowe, ale także zdrowe komórki w tkankach takich jak jelita, skóra i szpik kostny. Do grupy tych leków należy 5-fluorouracyl (5-FU), stosowany w chemioterapii wielu nowotworów.

Nieporządane efekty uboczne

Do efektów ubocznych chemioterapii 5-FU zaliczamy:

 • supresje szpiku (zmniejszenie wydajności produkcji komórek krwi)
 • neuropatie obwodową (uszkodzenia nerwów obwodowych)
 • nudności i wymioty
 • zapalenie błon śluzowych
 • biegunkę
 • wypadanie włosów

Powyższe objawy mogą występować z różnym natężeniem, prowadząc często do konieczności przerwania leczenia, w najcięższych przypadkach powodując zgon. Dlatego bardzo ważnym aspektem terapii jest indywidualny dobór optymalnej dawki leku dla każdego pacjenta. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie niepożądanych efektów toksycznych oraz zwiększenie skuteczności leczenia. Aktualnie stosowany, opracowany w latach 60-tych ubiegłego wieku sposób wyznaczania dawki 5-FU, bierze pod uwagę jedynie płeć i wagę, pomijając inne czynniki wpływające na metabolizm i skuteczność chemioterapii. Liczne badania kliniczne wskazują, że spośród chorych u których nie optymalizowano dawki 5-FU, tylko niewielki odsetek uzyskuje prawidłowe stężenie leku we krwi.

5-FU

Zbyt wysokie stężenie 5-FU zwiększa ryzyko wystąpienia niepożądanych efektów ubocznych, natomiast zbyt niskie skutkuje nieefektywnym leczeniem.

Najważniejsze czynniki wpływające na osiągniecie prawidłowego poziomu 5-FU to:

 • uwarunkowania genetyczne (w szczególności enzymy odpowiedzialne za metabolizm leków)
 • waga
 • wiek
 • płeć
 • stadium choroby
 • interakcje miedzy lekami
 • funkcjonowanie poszczególnych organów (np. wątroby, nerek)
 • choroby współistniejące

Dose 5-FU – indywidualna optymalizacji dawki 5-fluorouracylu

Dose 5-FU jest jedynym w Polsce testem, umożliwiającym bardzo dokładne określenie rzeczywistego poziomu 5-fluorouracylu we krwi u pacjentów onkologicznych. Test pozwala na uzyskanie możliwe najwyższej skuteczności leczenia, obniżając jednocześnie ryzyko wystąpienia niepożądanych efektów ubocznych. Pomiar stężenia 5-FU we krwi danego pacjenta zapewnia uwzględnienie wszystkich czynników wpływających na poziom leku w jego organizmie. W przypadkach gdy stężenie leku jest zbyt niskie lub zbyt wysokie, możliwe jest kontrolowane dostosowanie dawki 5-FU. W efekcie, w ciągu kilku tygodni w przypadku ponad 90% pacjentów, uzyskuje się optymalne stężenie leku [3]. Szybkość i łatwość przygotowania próbki oraz wiarygodność wyników, pozwalają na pewne wykorzystanie danych w optymalizacji leczenia osobno u każdego z pacjentów.

Korzyści testowania

Optymalizacja dawki 5-FU jest korzystna ze względu na:

 • zwiększenie skuteczności leczenia - maksymalizacja toksyczności względem nowotworu
 • zmniejszenie niepożądanych efektów ubocznych
 • umożliwienie ukończenia pełnego cyklu leczenia bez przerwy związanej z efektami toksycznymi
 • poprawę jakości życia pacjentów
5-FU

Zamówienie i wykonanie testu

W celu uzyskania szczegółów związanych z przeprowadzeniem testu, prosimy o kontakt laboratorium Genloxa.

Znaczenie kliniczne

5-fluorouracyl należy do grupy antymetabolitów zasad pirymidynowych. Jego biologicznie czynne metabolity zaburzają szereg istotnych procesów komórkowych:

 • blokowanie syntezy tymidyny, a tym samym wytwarzania kwasu tymidylowego - budulca DNA
 • wbudowanie do RNA i blokowanie fosfatazy uracylowej - powstawanie RNA o nieprawidłowej strukturze
 • zaburzenie syntezy białek

Powyższe mechanizmy prowadzą do nieprawidłowości związanych ze wzrostem, uszkodzeniem i śmiercią komórek. Na działanie 5-FU szczególnie podatne są komórki niezróżnicowane i szybko dzielące się, do których oprócz komórek nowotworowych należą także zdrowe tkanki takie jak szpik kostny, skóra i błony śluzowe.

5-FU jest katabolizowany głównie przez dehydrogenazę dihydropirymidynową (DPD). Aktywność DPD charakteryzuje się zmiennością między poszczególnymi osobami, istotnie wpływając na zróżnicowane stężenia 5-FU we krwi pacjentów. W rezultacie, ta sama standardowa dawka leku u niektórych pacjentów, może wywołać efekt terapeutyczny z niewielką, akceptowalną toksycznością. Natomiast u innych, przy tym samym dawkowaniu wystąpić mogą powikłania wynikające z toksyczności leku w stopniu zagrażającym życiu. U części pacjentów, obserwuje się zarówno brak odpowiedzi na leczenie, jak i brak efektów toksycznych [1]. Ogólny stan zdrowia każdego z pacjentów leczonych 5-FU znacznie się różni, ze względu na współistniejące choroby, działanie organów, współdziałanie między lekami, stopień zaawansowania nowotworu. Dlatego konieczne jest dawkowanie 5-FU w oparciu o indywidualną ocenę farmakokinetyki leku do kontrolowania jego toksyczności oraz poprawy skuteczności i tolerancji terapii.