Testy i usługi diagnostyczne

Oferujemy szereg specjalistycznych testów i analiz.

Laboratorium Genloxa jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków diagnostycznych w kraju. Jako jedyni w Polsce oferujemy szereg różnicujących badań diagnostycznych oraz testów służących do indywidualnej optymalizacji dawki leków.

Dose5-FU to pierwszy onklologiczny test farmakokinetyczny

Niewydolność trzustki

Trzustka jest narządem o dwóch funkcjach – zewnątrzwydzielniczej i wewnątrzwydzielniczej. Funkcja zewnątrzwydzielnicza polega na produkcji enzymów trawiennych, które w jelitach przyspieszają wchłanianie składników pokarmowych. Funkcja wewnątrzwydzielnicza polega na produkcji i uwalnianiu do krwi hormonów regulujących metabolizm cukrów (insuliny i glukagonu). Zaburzenia pracy trzustki mają często wpływ zarówno na funkcje zewnątrz-, jak i wewnątrzwydzielnicze. O ile zaburzenia wewnątrzwydzielnicze (np. cukrzycę) można łatwo diagnozować w oparciu o proste badania krwi, o tyle nieinwazyjne oznaczanie zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki było dotychczas utrudnione. Obecnie, ocena stanu zdrowia pacjenta możliwa jest poprzez wykonanie prostego testu, polegającego na oznaczeniu poziomu enzymu elastazy-E1 w próbce kału.

Objawy

Do najczęstszych objawów zewnątrzwydzielniczej niedoczynności trzustki należą:

 • biegunki tłuszczowe i tłuszcz w stolcu
 • bóle brzucha lub ból w nadbrzuszu
 • wymioty
 • nudności
 • uczucie pełności w jamie brzusznej
 • niestrawność

Przyczyny

Niewydolność trzustki może być spowodowana wieloma przyczynami, w tym:

 • zapaleniami trzustki (przewlekłymi i ostrymi)
 • cukrzycą
 • czynnikami genetycznymi (np. w przebiegu mukowiscydozy)
 • nadmiernym spożywaniem alkoholu
 • nieprawidłową dietą obfitującą w tłuszcze i cukry proste
 • paleniem tytoniu
 • stosowanymi lekami (np. leki przeciwnowotworowe)

Elastaza trzustkowa – ilościowe oznaczenie enzymu w kale

Laboratorium Genloxa świadczy nowoczesne usługi w zakresie pomiaru stężenia elastazy-E1 w próbkach kału. Jest to nieinwazyjny test pozwalający na ocenę zewnątrzwydzielniczej funkcji trzustki. Elastaza-E1 to jedyny enzym wydzielany przez trzustkę, który w formie niezmienionej przedostaje się przez cały układ pokarmowy.

Oznaczenie poziomu elastazy-E1 pozwala na:

 • identyfikacje niewydolności trzustki jako przyczyny zaburzeń trawienia
 • monitorowanie postępów leczenia uprzednio zdiagnozowanej zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki
 • monitorowanie zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki u chorych z mukowiscydozą

Interpretacja wyników

 • >200 µg/g – prawidłowa funkcja trzustki
 • 100 – 200 µg/g – umiarkowana zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki
 • <100 µg/g –ciężka zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki

W przypadku niskiego poziomu elastazy, wskazane jest przyjmowanie preparatów zawierających enzymy trzustkowe, w których substancją czynną jest pankreatyna (np. Kreon).

Zamówienie i wykonanie testu

 1. zamówienie testu i dokonanie płatności - wykonaj on-line
 2. pobranie próbki kału zgodnie z instrukcją załączoną na Karcie Badania, wypełnienie Karty Badania (pobierz tutaj)
 3. zamówienie kuriera po odbiór próbki - kontakt z laboratorium Genloxa
 4. odbiór próbki oraz Karty Badania przez kuriera
 5. otrzymanie wyniku badania pocztą elektroniczną w ciągu 7 dniu roboczych od rejestracji próbki w laboratorium Genloxa, oryginał przesyłany jest listownie na adres wskazany w Karcie Badania

Znaczenie kliniczne

Elastaza-E1 to enzym wydzielany przez zewnątrzwydzielniczą część trzustki, należący do grupy proteaz serynowych i katalizujący reakcje hydrolizy (podziału na mniejsze fragmenty) wielu białek. Elastaza-E1 jest jedynym enzymem wydzielanym przez trzustkę, który nie ulega procesom trawiennym w układzie pokarmowym, dlatego jej ilość w kale świadczy bezpośrednio o stanie fizjologicznym trzustki i jej zdolności do produkcji enzymów trawiennych. Laboratorium Genloxa oferuje oznaczenie elastazy-E1 w kale metodą immunoenzymatyczną, która stanowi zloty standard w diagnostyce zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki. Czułość i specyficzność metody pomiaru elastazy-E1 wynosi 93%.