Testy i usługi diagnostyczne

Oferujemy szereg specjalistycznych testów i analiz.

Laboratorium Genloxa jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków diagnostycznych w kraju. Jako jedyni w Polsce oferujemy szereg różnicujących badań diagnostycznych oraz testów służących do indywidualnej optymalizacji dawki leków.

Dose5-FU to pierwszy onklologiczny test farmakokinetyczny

Krew utajona w kale

W kale osób zdrowych nie powinna występować krew. Czasem zdarza się, że drobne ilości krwi w kale występują na krótko po bardzo intensywnym wysiłku, np. przebiegnięciu maratonu. Gdy jednak krew pojawia się w kale regularnie świadczy to zwykle o występowaniu nieprawidłowości ze strony układu pokarmowego. Mogą mieć one charakter zapalny, tak jak ma to miejsce w przypadku chorób zapalnych jelit takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Z drugiej strony krew w kale może świadczyć o występowaniu polipów lub nowotworów jelita grubego.

W celu jednoznacznego wykrycia przyczyny wystepowania krwwawienia należy wykonać badanie endoskopowe (sigmoidoskopia, kolonoskopia), jednak często warto poprzedzić je badaniami nieinwazyjnymi. Jednym z nich jest badanie krwi utajonej w kale. Praktyka kliniczna pokazuje, że niestety fakt występowania krwi w kale nie jest łatwy do wykrycia gołym okiem. W tym celu wykonuje się testy tzw. krwi utajonej (ang. faecal occult blood, FOB). Test ten pozwala na rutynowe i przesiewowe określenie zaburzeń układu pokarmowego, kwalifikujących do dalszej diagnostyki specjalistycznej.

Wskazania:

  • Uporczywe lub długotrwałe dolegliwości ze strony układu pokarmowego
  • Widoczne gołym okiem nietypowe zabarwienie stolca lub towarzyszącego mu śluzu
  • Bycie w grupie podwyższonego ryzyka występowania nowotworów jelita grubego (obciążenia genetyczne, historia usuniętych polipów lub nowotworów jelita grubego)

Zamówienie i wykonanie testu

  1. zamówienie testu i dokonanie płatności - wykonaj on-line
  2. pobranie próbki kału zgodnie z instrukcją załączoną na Karcie Badania, wypełnienie Karty Badania (pobierz tutaj)
  3. zamówienie kuriera po odbiór próbki - kontakt z laboratorium Genloxa
  4. odbiór próbki oraz Karty Badania przez kuriera
  5. otrzymanie wyniku badania pocztą elektroniczną w ciągu 7 dniu roboczych od rejestracji próbki w laboratorium Genloxa, oryginał przesyłany jest listownie na adres wskazany w Karcie Badania