Testy i usługi diagnostyczne

Oferujemy szereg specjalistycznych testów i analiz.

Laboratorium Genloxa jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków diagnostycznych w kraju. Jako jedyni w Polsce oferujemy szereg różnicujących badań diagnostycznych oraz testów służących do indywidualnej optymalizacji dawki leków.

Dose5-FU to pierwszy onklologiczny test farmakokinetyczny

Badanie dyspepsji i patologii funkcjonownaia żołądka

Dowiedz się więcej - pobierz ulotkę (pdf)

Infekcje Helicobacter pylori

Jednym z głównych czynników ryzyka rozwoju zaburzeń pracy żołądka jest zakażenie H. pylori. Nie leczona infekcja H. pylori prowadzi do rozwoju niedokwasoty lub bezkwasoty w żołądku. W takich warunkach jego śluzówka jest szczególnie podatna na rozwój procesów nowotworowych. Szacuje się że w takich warunkach powstaje około 50% inwazyjnych nowotworów żołądka. Skuteczna terapia i usunięcie z organizmu bakterii uznawana jest za kluczowy czynnik prewencyjny prze śmiertelnym rakiem żołądka. Z kolei wśród osób dotkniętych infekcją już jedna odpowiednio przeprowadzona terapia antybiotykowa skierowana przeciwko H. pylori pozwala wyeliminować zagrożenie nowotworem żołądka w 4 na 6 przypadków. U pacjentów z ciężkim przypadkiem nieswoistego zapalenia śluzówki żołądka ryzyko wystąpienia raka wzrasta blisko 90-krotnie w porównaniu do osób zdrowych. Dlatego właśnie tak ważna jest diagnostyka przesiewowa. Wcześnie wykryta choroba zapalna śluzówki pozwala na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia raka żołądka u większości pacjentów.

Pepsynogen I oraz II

Pomiar wydzielania przez żołądek enzymów trawiennych – pepsynogenu I oraz II pozwala na określenie stanu błony śluzowej żołądka w kontekście zaburzeń jego pracy. Brak wydzielania enzymów trawiennych może prowadzić do zaburzeń trawienia oraz komplikacji zdrowotnych. Związane z obniżoną ilością Pepsynogenu I i/lub II zanikowe zapalenie błony śluzowej jest często oznaką występowania wczesnego stanu przedrakowego, mogącego skutkować progresją do gruczolakoraka żołądka.

Gastryna 17

Gastryna 17 jest hormonem wydzielanym przez komórki położone w trzonie żołądka. Jej zaburzenia świadczą więc o zmianach w jego obrębie. Pomiar stężenia gastryny 17 we krwi pozwala na określenie części żołądka w którym prawdopodobnie zachodzą zmiany przedrakowe lub występuje proces nowotworowy.

Gastropanel

Gastropanel jest testem składającym się z pomiaru przeciwciał przeciwko H.pylori, pepsynogenu I oraz II, jak również gastryny 17 w krwi pacjentów z podejrzeniami zaburzeń racy żołądka oraz u osób zagrożonych nowotworami tego organu. Wykonanie oznaczeń przyspiesza proces decyzyjny i w wielu przypadkach pozawala na pogłębienie diagnostyki przez metody endoskopowe (gastroskopia). U osób z zaburzeniami pracy żołądka, u których nie podejrzewa się występowania procesów nowotworowych, test pozwala na wdrożenie odpowiedniego planu leczenia i przywrócenie prawidłowego procesu trawienia, ale przede wszystkim ogranicza do minimum ryzyko pojawienia się raka. Badanie to stanowi zatem bardzo istotny element w bardzo wczesnej profilaktyce przeciwnowotworowej.

Zamówienie i wykonanie testu

  1. zamówienie testu i dokonanie płatności - wykonaj on-line
  2. pobranie próbki kału zgodnie z instrukcją załączoną na Karcie Badania, wypełnienie Karty Badania (on-line lub telefonicznie)
  3. zamówienie kuriera po odbiór próbki - kontakt z laboratorium Genloxa
  4. odbiór próbki oraz Karty Badania przez kuriera
  5. otrzymanie wyniku badania pocztą elektroniczną w ciągu 7 dniu roboczych od rejestracji próbki w laboratorium Genloxa, oryginał przesyłany jest listownie na adres wskazany w Karcie Badania

Interpretacja wyników


Gastropanel