Testy i usługi diagnostyczne

Oferujemy szereg specjalistycznych testów i analiz.

Laboratorium Genloxa jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków diagnostycznych w kraju. Jako jedyni w Polsce oferujemy szereg różnicujących badań diagnostycznych oraz testów służących do indywidualnej optymalizacji dawki leków.

Dose5-FU to pierwszy onklologiczny test farmakokinetyczny

Zakażenia Helicobacter pylori

Bakterie Helicobacter pylori są najczęstszą przyczyną stanów zapalnych błony śluzowej żołądka. Nieleczona infekcja może rozwinąć się w groźne dla zdrowia i życia pacjenta choroby. Bakteria ta została uznana przez naukowców na całym świecie za główną przyczynę wrzodów żołądka oraz silny czynnik kancerogenny. Oferowane przez Genloxa badanie Antygen H. pylori pozwala na podstawie niewielkiej próbki kału potwierdzić lub wykluczyć obecność tej groźnej bakterii w żołądku. W przeciwieństwie do domowych testów, czy analiz oddechowych metoda badawcza Genloxa nie jest wrażliwa na występowanie błędów czy zafałszowanych wyników pomiarowych. Ponadto w ten sposób można rozróżnić infekcję aktywną od utajonej, gdzie badania serologiczne pozwalają jedynie określić ekspozycję organizmu na działanie bakterii. Test na Antygen H. Pylori pozwala wykryć aktywną infekcję z ponad 95% dokładnością. Badanie to może być regularnie powtarzane w celu monitorowania efektywności kuracji antybiotykowej i potwierdzenia jej ostatecznej skuteczności.

Zamówienie i wykonanie testu

  1. zamówienie testu i dokonanie płatności - wykonaj on-line
  2. pobranie próbki kału zgodnie z instrukcją załączoną na Karcie Badania, wypełnienie Karty Badania (pobierz tutaj)
  3. zamówienie kuriera po odbiór próbki - kontakt z laboratorium Genloxa
  4. odbiór próbki oraz Karty Badania przez kuriera
  5. otrzymanie wyniku badania pocztą elektroniczną w ciągu 7 dniu roboczych od rejestracji próbki w laboratorium Genloxa, oryginał przesyłany jest listownie na adres wskazany w Karcie Badania