G-test Ela1

Oznaczenie poziomu elastazy trzustkowej w próbce kału

Wszystkie testy i badania oferowane przez NZOZ Genloxa wykonywane są w naszym atestowanym i nowoczesnym laboratorium. Próbki do badań mogą być przesyłane z każdego miejsca w Polsce. Genloxa posiada stałą umowę z odpowiednimi firmami kurierskimi, które w bezpieczny sposób przewiozą materiał do laboratorium.

Dose5-FU to pierwszy onklologiczny test farmakokinetyczny

Zakup testu "G-test Ela1"

Oznaczenie poziomu elastazy trzustkowej w próbce kału

W cenę testu (150 PLN z VAT) wliczony jest:
  1. transport próbki kału kurierem do laboratorium Genloxa
  2. precyzyjne oznaczenie poziomu elastazy trzustkowej obecnej w próbce kału (wykonane metodą ilościową w laboraorium Genloxa)
  3. Listowne przesłanie wyników testu na podany adres korespondencyjny

Do wykonania badania niezbędna jest próbka kału pobrana samodzielnie przez pacjenta. Instrukcja pobrania próbki oraz karta badania dostępna jest tutaj: Karta badania G-test Ela1.

  • Wypełniona karta badania KONIECZNIE musi zostać dołączona do próbki kału przesyłanej do laboratorium Genloxa.
  • Adres korespondencyjny zostanie wykorzystany do przesłania wyniku testu.
Wybór testu diagnostycznego:
Nazwa testu*:
Ilość (sztuki)*:
Dane zamawiającego:
Imię i nazwisko*:
Adres e-mail*:
Potwierdzenie adresu e-mail*:
Ulica, numer domu i lokalu*:
Kod pocztowy*:
Miejscowość*:
Telefon kontaktowy*:
Kod promocyjny: