Testy i usługi diagnostyczne

Oferujemy szereg specjalistycznych testów i analiz.

Laboratorium Genloxa jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków diagnostycznych w kraju. Jako jedyni w Polsce oferujemy szereg różnicujących badań diagnostycznych oraz testów służących do indywidualnej optymalizacji dawki leków.

Dose5-FU to pierwszy onklologiczny test farmakokinetyczny

Nieinwazyjne diagnozowanie nowotworów jelita grubego

Nowotwory jelita grubego

Nowotwory w obrębie jelita grubego i odbytu są w Polsce drugą najczęstszą przyczyną zgonów związanych ze schorzeniami onkologicznymi. Co istotne, nowotwory te można względnie łatwo wyleczyć poprzez wycięcie dotkniętego fragmentu jelita, pod warunkiem że są one odpowiednio wcześnie wykryte. Definitywną metodą diagnozowania nowotworów jelita grubego jest kolonoskopia, wykonywana przez lekarza specjalistę. Zabieg często pozwala również na usunięcie mniejszych zmian, tzw. gruczolaków (polipy jelita grubego) oraz pobranie wycinków tkanki do badania histopatologicznego. Niestety, kolonoskopia jest badaniem inwazyjnym, co powoduje szereg przeciwskazań do jej wykonywania. Ponadto czas oczekiwania na to badanie w placówkach państwowych jest bardzo długi. W związku z tym zdarza się, że osoby odczuwające przejściowe dolegliwości jelitowe mogące wskazywać na występowanie nowotworu, często ignorują je. M2PK + FOB jest szybkim i nieinwazyjnym testem próbek kału, pozwalającym na łatwą detekcje procesów rozrostowych jelita grubego.

Objawy

Początkowe stadia choroby są niedostrzegalne, może ona pozostawać w ukryciu przez długi okres czasu. Pierwsze objawy są zazwyczaj nieswoiste (t.j. charakterystyczne dla wielu chorób i dysfunkcji układu pokarmowego). Należą do nich:

 • krew w stolcu
 • zmiany regularności wypróżnień (zaparcia, biegunki, trudności z wypróżnieniem)
 • wzdęcia, bóle brzucha, bóle odbytnicy i okolic
 • zmiany konsystencji i wyglądu stolca, tzw. stolce ołówkowate
 • osłabienie ogólne
 • brak łaknienia
 • anemia
 • zmiany regularności wypróżnień
 • uczucie niepełnego wypróżnienia

Przyczyny

Czynnikami podnoszącymi ryzyko zachorowania na nowotwory jelita grubego są:

 • wiek (>60 roku życia)
 • palenie tytoniu
 • mała aktywność fizyczna
 • nadwaga
 • dieta uboga w błonnik
 • czynniki genetyczne (choroba wśród najbliższej rodziny)
 • występowanie polipów jelita grubego
 • choroby zapalne jelit (np. nieswoiste zapalenie jelit)

M2PK+FOB – nieinwazyjna metoda wykrywania procesów rozrostowych jelita grubego

Test M2PK pozwala na wykrycie procesów rozrostowych jelita grubego (gruczolaków i nowotworów) już na wczesnych etapach ich rozwoju, na podstawie analizy próbki kału. Ze względu na fakt, że niewidoczne gołym okiem mikrokrwawienia są częstym objawem nowotworów jelita grubego, detekcja krwi utajonej w kale jest powszechnie stosowaną metodą wykrycia tego schorzenia.

Test M2PK+FOB łączy w sobie pomiar dwóch czynników – M2PK oraz krwi utajonej. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej metody detekcji, test osiąga najwyższą na rynku badań nieinwazyjnych skuteczność wykrycia procesów rozrostowych jelita grubego. Wyniki badania pozwalają na zastosowanie odpowiedniego leczenia oraz dalszych metod diagnostycznych, koniecznych dla precyzyjnego zlokalizowania zmian chorobowych.

Interpretacja wyników

Pozytywny wynik testu (tj. detekcja M2PK, krwi utajonej lub obydwu markerów), powinien być sygnałem do jak najszybszej konsultacji z lekarzem specjalistą i przemawia za wykonaniem badań endoskopowych (anoskopii, rektoskopii, sigmoidoskopii lub kolonoskopii).

Zamówienie i wykonanie testu

 1. zamówienie testu i dokonanie płatności - wykonaj on-line
 2. pobranie próbki kału zgodnie z instrukcją załączoną na Karcie Badania, wypełnienie Karty Badania (pobierz tutaj)
 3. zamówienie kuriera po odbiór próbki - kontakt z laboratorium Genloxa
 4. odbiór próbki oraz Karty Badania przez kuriera
 5. otrzymanie wyniku badania pocztą elektroniczną w ciągu 7 dniu roboczych od rejestracji próbki w laboratorium Genloxa, oryginał przesyłany jest listownie na adres wskazany w Karcie Badania

Znaczenie kliniczne

Zastosowana przez Genloxa najnowocześniejsza metodyka analityki molekularnej, bazuje na oznaczeniu wariantu kinazy pirogronianowej (PK), której stężenie wzrasta w komórkach biorących udział w procesach rozrostowych (w szczególności w komórkach nowotworowych rosnącego guza). Wieloletnie badania naukowe potwierdziły, że oznaczana w teście forma enzymu (tzw. wariant „M2”) świadczy o obecności w ścianach jelita grubego szybko dzielących się komórek, co jest charakterystycznym objawem wzrostu polipów oraz guzów nowotworowych. Precyzyjne określenie poziomu M2PK w kale pozwala potwierdzić obecność procesów rozrostowych, bazując wyłącznie na zmianie w metabolizmie komórek i w sposób całkowicie niezależny od pojawienia się krwawień. Metoda ta jest niezwykle czuła (98%) i dokładna (93%), dlatego pozwala na wykrywanie zmian w początkowym stadium, kiedy szanse na całkowite wyleczenie pacjenta są najwyższe. Dzięki wczesnej diagnozie, możliwe jest błyskawiczne podjęcie działań profilaktycznych i terapeutycznych.

Jaki rodzaj testu FOB wchodzi w skład badania M2PK+FOB?

W ramach testu M2PK+FOB, oznaczenie krwi utajonej (ang. fecal occult blood, FOB) wykonywane jest metodą immunochromatograficzną nowej generacji. Jest to test będący pochodną metody, która w części nowszej literatury specjalistycznej nazywana jest również FIT (ang. fecal immunochemical test). Analiza pozwala na określenie obecności nawet minimalnych ilości krwi utajonej w kale. W przeciwieństwie do testów starszej generacji, na oznaczenie nie wpływają czynniki pokarmowe i nie ma potrzeby usuwania z diety czerwonego mięsa oraz pokarmów bogatych w antyoksydanty (np. witaminy C).