Testy i usługi diagnostyczne

Oferujemy szereg specjalistycznych testów i analiz.

Laboratorium Genloxa jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków diagnostycznych w kraju. Jako jedyni w Polsce oferujemy szereg różnicujących badań diagnostycznych oraz testów służących do indywidualnej optymalizacji dawki leków.

Dose5-FU to pierwszy onklologiczny test farmakokinetyczny

Kliknij na linki poniżej, aby dowiedzieć się więcej o oferowanych przez nas testach diagnostycznych.

1. Gastroenterologia (choroby układu pokarmowego):

 • Kalprotektyna - nieswoiste zapalenie jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego)
 • Elastaza 1 - zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki
 • Tiopuryny - badanie stężenia metabolitów azotiopryny oraz 6-merkaptopuryny
 • Helicobacter pylori - choroba wrzodowa żołądka
 • FOB - krew utajona w kale (choroby nowotworowe jelita grubego)
 • TNF - optymalizacja leczenia infliksymabem i adalimumabem
 • Gastropanel - badania dyspepsji i ryzyka występowania nowotworów żołądka

2. Onkologia (choroby nowotworowe):

 • 5-FU - monitorowanie terapii 5-fluorouracylem (nowotwory układu pokarmowego oraz nowotwory głowy i szyi)
 • M2PK - nieinwazyjne badanie prawdopodobieństwa występowania nowotworów jelita grubego
 • FOB - krew utajona w kale (choroby nowotworowe jelita grubego)
 • Gastropanel - badania dyspepsji i ryzyka występowania nowotworów żołądka