Testy i usługi diagnostyczne

Oferujemy szereg specjalistycznych testów i analiz.

Laboratorium Genloxa jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków diagnostycznych w kraju. Jako jedyni w Polsce oferujemy szereg różnicujących badań diagnostycznych oraz testów służących do indywidualnej optymalizacji dawki leków.

Dose5-FU to pierwszy onklologiczny test farmakokinetyczny

Monitorowanie terapii infliksymabem i adalimumabem

Terapie nakierowane na TNFα

W ostatnich latach coraz powszechniejsze staje się leczenie biologiczne nakierowane na TNFα. Ten nowy rodzaj terapii pozwala na osiągnięcie szybkich rezultatów klinicznych przy relatywnie niskim poziomie i ryzyku niepożądanych efektów ubocznych. W związku z wprowadzeniem szeregu tzw. leków biopodobnych (generycznych odpowiedników leków oryginalnych) ilość pacjentów leczonych infliksymabem oraz adalimumabem gwałtownie wzrosła.

Indywidualne parametry fizjologiczne oraz środowiskowe (dieta, tryb życia, itp.) powodują, że ilość biodostępnego leku w organizmie może znacząco różnić się pomiędzy poszczególnymi pacjentami. W związku z tym wskazane jest okresowy pomiar poziomu leku biologicznego we krwi. Analiza wyników pozwala na podjęcie decyzji dotyczących dostosowania dawki leku w celu uzyskania optymalnego stężenia terapeutycznego.

Ponadto, w ok. 20% pacjentów w odpowiedzi na podanie leku wykształcane są przeciwciała typu anty-lek (ang. anti-drug antibodies), które mogą inaktywować aktywność biologiczną leku. Oznacza to, że u tych pacjentów nawet uzyskanie optymalnego stężenia leku we krwi nie gwarantuje uzyskania optymalnych efektów leczniczych. W tym celu oznaczać należy poziom przeciwciał anty-lek u pacjentów, którzy nie uzyskują oczekiwanej odpowiedzi na leczenie.>

Laboratorium Genloxa wykonuje oznaczenia zarówno poziomu leku jak i przeciwciał anty-lek dla następujących leków (oryginalnych oraz biopodobnych zamienników): infliksymab, adalimumab.

Zamówienie i wykonanie testu

  1. zamówienie testu i dokonanie płatności - on-line lub telefonicznie
  2. pobranie próbki osoczakału zgodnie z instrukcją otrzymaną z laboratorium Genloxa
  3. zamówienie kuriera po odbiór próbki - kontakt z laboratorium Genloxa
  4. odbiór próbki oraz Karty Badania przez kuriera
  5. otrzymanie wyniku badania pocztą elektroniczną w ciągu 7 dniu roboczych od rejestracji próbki w laboratorium Genloxa, oryginał przesyłany jest listownie na adres wskazany w Karcie Badania