Projekty B+R Genloxa

Spółka Genloxa realizuje szereg innowacyjnych projektów B+R

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat prowadzonych naborów ofert oraz wyniki zakończonych postępowań.

Projekty B+R Genloxa

W związku z realizacją projektu "Innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami" (POIR.01.01.01-00-0803/16) Genloxa Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w związku z zainteresowaniem nabycia: