Projekty B+R Genloxa

Spółka Genloxa realizuje szereg innowacyjnych projektów B+R

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat prowadzonych naborów ofert oraz wyniki zakończonych postępowań.

Projekty B+R Genloxa

Wykaz otwartych oraz zakończonych naborów ofert:

Zapytanie ofertowe numer: 15/POIR_1.1.1/2019

Zapytanie ofertowe numer: 15/POIR_1.1.1/2019 na dostawę materiałów eksploatacjnych. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę materiałów eksploatacjnych, związanym z wdrożeniem projektu pt. "Innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami", Genloxa Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę: materiałów eksploatacjnych.

Termin składania ofert: 11.06.2019r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe numer: 14/POIR_1.1.1/2019

Zapytanie ofertowe numer: 14/POIR_1.1.1/2019 na dostawę odczynników chemicznych do badań w laboratorium. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę odczynników chemicznych do badań w laboratorium, związanym z wdrożeniem projektu pt. "Innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami", Genloxa Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę: odczynników chemicznych do badań w laboratorium.

Termin składania ofert: 11.06.2019r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe numer: 13/POIR_1.1.1/2018 (zakończone)

Zapytanie ofertowe numer: 13/POIR_1.1.1/2019 na dostawę odczynników chemicznych do badań w laboratorium. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę odczynników chemicznych do badań w laboratorium, związanym z wdrożeniem projektu pt. "Innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami", Genloxa Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę: odczynników chemicznych do badań w laboratorium.

Termin składania ofert: 22.02.2019r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe numer: 12/POIR_1.1.1/2018 (zakończone)

Zapytanie ofertowe numer: 12/POIR_1.1.1/2019 na dostawę materiałów eksploatacjnych. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę materiałów eksploatacjnych, związanym z wdrożeniem projektu pt. "Innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami", Genloxa Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę: materiałów eksploatacjnych.

Termin składania ofert: 14.01.2019r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe numer: 11/POIR_1.1.1/2018 (zakończone)

Zapytanie ofertowe numer: 11/POIR_1.1.1/2019 na dostawę odczynników chemicznych do badań w laboratorium. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę odczynników chemicznych do badań, związanym z wdrożeniem projektu pt. "Innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami", Genloxa Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę: odczynników chemicznych do badań w laboratorium.

Termin składania ofert: 14.01.2019r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe numer: 10/POIR_1.1.1/2018 (zakończone)

Zapytanie ofertowe numer: 10/POIR_1.1.1/2018 na dostawę odczynników chemicznych do badań w laboratorium. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę odczynników chemicznych do badań, związanym z wdrożeniem projektu pt. "Innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami", Genloxa Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę: odczynników chemicznych do badań w laboratorium.

Termin składania ofert: 30.11.2018 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe numer: 9/POIR_1.1.1/2018 (zakończone)

Zapytanie ofertowe numer: 9/POIR_1.1.1/2018 na dostawę materiałów eksploatacyjnych. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych, związanym z wdrożeniem projektu pt. "Innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami", Genloxa Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę: materiałów eksploatacyjnych.

Termin składania ofert: 06.11.2018 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe numer: 8/POIR_1.1.1/2018 (zakończone)

Zapytanie ofertowe numer: 8/POIR_1.1.1/2018 na dostawę materiałów eksploatacyjnych. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych, związanym z wdrożeniem projektu pt. "Innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami", Genloxa Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę: materiałów eksploatacyjnych.

Termin składania ofert: 29.08.2018 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe numer: 7/POIR_1.1.1/2018 (zakończone)

Zapytanie ofertowe numer: 7/POIR_1.1.1/2018 na dostawę odczynników chemicznych do badań w laboratorium. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę odczynników chemicznych do badań, związanym z wdrożeniem projektu pt. "Innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami", Genloxa Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę: odczynników chemicznych do badań w laboratorium.

Termin składania ofert: 27.08.2018 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe numer: 6/POIR_1.1.1/2018 (zakończone)

Zapytanie ofertowe numer: 6/POIR_1.1.1/2018 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do badań w laboratorium. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych do badań, związanym z wdrożeniem projektu pt. "Innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami", Genloxa Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę: materiałów eksploatacyjnych do badań w laboratorium.

Termin składania ofert: 16.08.2018 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe numer: 5/POIR_1.1.1/2017 (zakończone)

Zapytanie ofertowe numer: 5/POIR_1.1.1/2017 na dostawę fabrycznie nowego termocyklera. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę aparatury badawczej, związanym z wdrożeniem projektu pt. "Innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami", Genloxa Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę: fabrycznie nowego termocyklera.

Termin składania ofert: 02.03.2018 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe numer: 4/POIR_1.1.1/2017 (zakończone)

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności

Zapytanie ofertowe numer: 4/POIR_1.1.1/2017 na dostawę dwóch fabrycznie nowych komór laminarnych. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę aparatury badawczej, związanym z wdrożeniem projektu pt. "Innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami", Genloxa Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę: dwóch fabrycznie nowych komór laminarnych.

Termin składania ofert: 24.01.2018 r.

Załącznki:

Zapytanie ofertowe numer: 3/POIR_1.1.1/2017 (zakończone)

Zapytanie ofertowe numer: 3/POIR_1.1.1/2017 na dostawę analizatora hematologicznego. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę aparatury badawczej, związanym z wdrożeniem projektu pt. "Innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami", Genloxa Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę: analizatora hematologicznego.

Termin składania ofert: 25.01.2018 r.

Załącznki:

Zapytanie ofertowe numer: 2/POIR_1.1.1/2017 (zakończone)

Zapytanie ofertowe numer: 2/POIR_1.1.1/2017 na dostawę analizatora biochemicznego. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę aparatury badawczej, związanym z wdrożeniem projektu pt. "Innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami", Genloxa Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę: analizatora biochemicznego.

Termin składania ofert: 26.01.2018 r.

Załącznki:

Zapytanie ofertowe numer: 1/POIR_1.1.1/2017 (zakończone)

Zapytanie ofertowe numer: 1/POIR_1.1.1/2017 na dostawę dwóch fabrycznie nowych komór laminarnych. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę aparatury badawczej, związanym z wdrożeniem projektu pt. "Innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami", Genloxa Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę: dwóch fabrycznie nowych komór laminarnych.

Termin składania ofert: 12.01.2018 r.

Załącznki:


W związku z realizacją projektu "Innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami" (POIR.01.01.01-00-0803/16) Genloxa Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w związku z zainteresowaniem nabyciem odczynników chemicznych, wyposażenia laboratoryjnego i innych produktów niezbędnych do realizacji projektu