Testy diagnostyczne

Diagnostyka chorób gastroenterologicznych.

NZOZ Genloxa oferuje szereg innowacyjnych testów laboratoryjnych wykorzystywanych do diagnozowania i monitowowania chorób układu pokarmowegoto. Dysponujemy najnowocześniejszą aparaturą oraz systemem transportu próbek pozwalającym na obsługę klientów na terenie całego kraju.

Dose5-FU to pierwszy onklologiczny test farmakokinetyczny

GASTROENTEROLOGIA

Sprawnie funkcjonujący układ pokarmowy umożliwia nie tylko skuteczną absorbcję substancji odżywczych zawartych w pokarmie, ale również stanowi barierę przed bakteriami, wirusami i grzybami docierającymi wraz z nim ze środowiska zewnętrznego. W obecnych czasach istnieje wiele czynników ryzyka, które mogą zakłócić naturalną równowagę panującą w przewodzie pokarmowym. Źle zbilansowana dieta obfitująca w wysoce przetworzone pokarmy, zanieczyszczenie środowiska czy stres mogą się przyczyniać do szerokiego spektrum problemów z trawieniem – od prostej niestrawności, po poważniejsze długotrwałe schorzenia gastrologiczne, a nawet nowotwory. Profilaktyka i wczesne wykrycie zaburzeń na wczesnym ich etapie pozwala uniknąć dalszego rozwoju schorzeń, a także umożliwia podjęcie skutecznej terapii. Niestety wiele chorób układu pokarmowego daje bardzo podobne, nieswoiste objawy, takie jak bóle brzucha, problemy z wypróżnieniami, itp. Rzadko kiedy kojarzone są one przez nas z konkretnymi jednostkami chorobowymi. Często określamy je ogólnie jako niestrawność i próbujemy wyeliminować z diety pokarmy, po spożyciu których źle się czujemy. W wielu przypadkach objawy pojawiają się tylko okresowo i zanikają zanim zdecydujemy się na wizytę u lekarza. Na szczęście, dzięki ostatnim postępom biologii molekularnej możliwe jest obecnie nieomal natychmiastowe określenie czy obserwowane zaburzenia mają poważne podłoże, i w przyszłości mogą rozwinąć się dając początek zaawansowanej chorobie. Wiele z oferowanych przez laboratorium Genloxa testów gastroenterologicznych opiera się o samodzielne pobranie próbek przez pacjent w dogodnym dla niego momencie. stanowi uzupełnienie, a czasem i alternatywę dla inwazyjnych badań układu pokarmowego (takich jak endoskopia, czy biopsje tkanek). Dzięki najnowocześniejszym badaniom oferowanym przez laboratorium Genloxa w szybki, nieinwazyjny i w porównaniu do klasycznych metod diagnostycznych (kolonoskopia, gastroskopia) tani sposób sprawdzisz stan swojego układu pokarmowego. Dlatego jeśli zaobserwowałeś niepokojące symptomy, odczuwasz dyskomfort związany z trawieniem lub po prostu chcesz sprawdzić czy jesteś zdrowy, nie zwlekaj i zbadaj się przy użyciu jednego z testów Genloxa.


STANY ZAPALNE JELIT

Jelita są jednym z najważniejszych elementów układu pokarmowego. To właśnie tutaj przebiega najważniejszy etap trawienia i wchłaniania zawartych w pożywieniu składników odżywczych, ostateczna resorpcja wody czy wydalanie ubocznych produktów przemiany materii. Ich sprawne funkcjonowanie jest niezbędne dla utrzymania prawidłowej kondycji całego organizmu. W tym obszarze przewodu pokarmowego najczęstszym podłożem chorób są miejscowe lub ogólne stany zapalne o różnym stopniu nasilenia.

Zespół jelita drażliwego

Należy on do najczęściej występujących czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego związanych z funkcjonowaniem jelit. U większości pacjentów dotkniętych tym schorzeniem skurcze mięśni gładkich odpowiedzialnych za przesuwanie treści pokarmowej w jelicie są dłuższe i silniejsze, co powoduje dolegliwości bólowe. Do objawów choroby zaliczyć możemy indukowane stresem ostre bóle w centralnej i lewej części podbrzusza, które nasilają się zwykle po posiłkach. Ponadto u osób cierpiących na to schorzenie pojawiają się zaburzenia regularności wypróżnień oraz jakości i gęstości stolca. Bardzo często u pacjentów występują naprzemiennie biegunki i zaparcia, które bardzo utrudniają codzienne funkcjonowanie. Do mniej charakterystycznych objawów zaliczyć także możemy wzdęcia, nudności, wymioty i zgagę. Choroba zaburza normalne czynności układu pokarmowego, co przekłada się także na rozwój problemów w sferze psychicznej pacjenta. Utrata kontroli nad własnym ciałem oraz komfortu trawiennego bardzo negatywnie wpływa na samopoczucie i przeszkadza we wszystkich obszarach życia zawodowego i prywatnego. U jej podłoża leży stan zapalny jelita, który nieleczony może się pogłębiać i dalej rozwijać prowadząc do poważniejszych schorzeń. Odpowiednio zdiagnozowany może być skutecznie leczony, poprzez zastosowanie specjalnej diety, leków oraz naukę radzenia sobie z codziennym stresem.

Nieswoiste zapalenie jelit (Choroba Crohna i Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego)

To poważny stan zapalny obejmujący fragment lub wiele części jelit jednocześnie. Jest to choroba, która niezależnie od wieku dotyka coraz większą część populacji – średnio 1 do 2 osób na 1000. Może dawać różne objawy o zmiennym natężeniu, występujące jednocześnie, które utrudniają prawidłową diagnozę i leczenie. Główną cechą choroby jest przewlekły stan zapalny śluzówki jelita z charakterystycznymi okresami nasilenia i remisji, który nieleczony może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Z nieswoistego zapalenia jelit możemy wyróżnić dwie jednostki chorobowe: Chorobę Crohna oraz Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego. Te przewlekłe choroby mają podobne podłoże lecz różnią się objawami. W obu wypadkach mamy do czynienia z biegunką, ogólnym osłabieniem organizmu, któremu towarzyszy odczucie chronicznego zmęczenia, brak apetytu, utrata wagi a czasami także gorączka. W chorobie Crohna dodatkowo występuje dokuczliwy ból zlokalizowany u dołu brzucha po jego prawej stronie. Natomiast wrzodziejące zapalenie jelita grubego manifestuje się oprócz biegunek obecnością śladowych ilości krwi oraz śluzu w kale. Często w przypadku tej choroby przy oddawaniu stolca pacjenci odnoszą wrażenie niedostatecznego wypróżnienia się. Ze względu na mało specyficzne objawy, które mogą być także powodowane innymi schorzeniami, diagnostyka zespołu jelita drażliwego i nieswoistego zapalenia jelit jest trudna do przeprowadzenia. Dzięki wprowadzonym przez Genloxa innowacyjnym testom laboratoryjnym pojawiła się szybka i skuteczna alternatywa dla inwazyjnych i podatnych na błędy metod diagnostycznych stosowanych do tej pory.

G-Test Kalpro

Niespecyficzne objawy wywoływane przez różne choroby zapalne jelit nie stanowią problemu dla oferowanego przez Genloxa badania G-Test CP. Ten specjalny test immunologiczny pozwala na szybkie i bardzo dokładne określenie poziomu głównego markera stanu zapalnego jelit – kalprotektyny już w niewielkiej próbce kału. Kalprotektyna to białko o właściwościach przeciwbakteryjnych produkowane przez wyspecjalizowane komórki układu immunologicznego – neutrofile. Substancja ta jest uwalniana w jelicie, w sytuacji gdy w jego obrębie występuje jedno lub więcej ognisk stanu zapalnego. Badanie poziomu kalprotektyny w kale pozwala w sposób całkowicie nieinwazyjny sprawdzić ogólny stan naszych jelit, wykluczając lub potwierdzając występowanie stanu zapalnego. Szybki i skuteczny G-Test Kalpro pozwala uniknąć uciążliwej kolonoskopii, która do tej pory była jedną z najczęściej stosowanych metod w detekcji chorób jelita o podłożu zapalnym. Dzięki analizie poziomu kalprotektyny można w sposób precyzyjny rozpoznać czy schorzenie ma charakter organiczny czy funkcjonalny. G-Test Kalpro na podstawie całkowicie obiektywnej i niezależnej analizy jednego czynnika ocenia więc czy pacjent jest zdrowy, cierpi na zespół jelita drażliwego czy też przewlekłe nieswoiste zapalenie jelit. Dzięki temu możliwe jest natychmiastowe podjęcie przez lekarza decyzji o dalszej diagnostyce, zmianie diety czy specyficznej terapii przeciwzapalnej. Szybkie wykrycie choroby pozwala także na uniknięcie poważniejszych komplikacji związanych z jej dalszym, niekontrolowanym rozwojem. Poziom kalprotektyny u pacjentów dotkniętych zespołem jelita drażliwego najczęściej nieznacznie przewyższa wartości progowe charakterystyczne dla osób zdrowych – 50 mg na 1 kg stolca. Z kolei u osób cierpiących na chorobę Crohna czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego stężenie tej substancji markerowej jest już znacznie większe i świadczy o stopniu zaawansowania stanu zapalnego (powyżej 100 mg na 1 kg stolca). Negatywny wynik G-Test Kalpro (mniej niż 50 mg kalprotektyny w 1 kg stolca) pozwala wykluczyć większość stanów zapalnych występujących w obrębie jelit. G-Test Kalpro to nie tylko doskonałe narzędzie diagnostyczne pozwalające na zdefiniowanie choroby zapalnej jelita i jej podłoża bez użycia inwazyjnej kolonoskopii. To także sposób na regularne monitorowanie procesu leczenia, pozwalający w jasny sposób określić skuteczność zastosowanej terapii.

Rzekomobłoniaste zapalenie jelit

Stany zapalne jelita grubego mają bardzo często podłoże bakteryjne. W naszej okrężnicy występuje naturalna mikroflora. Wiele z zasiedlających ją drobnoustrojów nie tylko wspomaga proces ostatecznego rozkładu resztek pokarmowych, ale także chroni tą część układu pokarmowego przed niekontrolowanym rozwojem innych bakterii, które mogą być podstawą różnych chorób. Możemy wyróżnić wiele czynników, które w sposób okresowy zakłócają naturalną równowagę mikrobiologiczną jelita grubego. Jednym z nich jest antybiotykoterapia, która prowadzi w sposób nieselektywny do śmierci wszystkich drobnoustrojów zamieszkujących jelito. Szczególnie niebezpieczne są w tej kwestii antybiotyki o szerokim spektrum działania. W takiej sytuacji jelito traci naturalną barierę ochronną, co może prowadzić do rozwoju infekcji powodowanych przez bakterie chorobotwórcze. Najczęstszym objawem zakażeń jest biegunka poantybiotykowa, która może przybierać różne formy nasilenia. W wielu wypadkach może przeobrazić się w niebezpieczne dla zdrowia choroby zapalne jelita grubego. Obecność takich złośliwych patogenów można łatwo ocenić poprzez nowoczesną diagnostykę laboratoryjną. Mikroorganizmem, który jest w takim wypadku szczególnie niebezpieczny jest C. difficile. Jej beztlenowe przetrwalnikujące laseczki są odporne na większość stosowanych antybiotyków i bardzo łatwo się nimi zarazić. Nieobecność innych drobnoustrojów, które naturalnie występuję w jelicie grubym np. po antybiotykoterapii stwarza dla niej optymalne warunki do rozwoju. Bakteria ta wytwarza bardzo niebezpieczne toksyny, które niszczą struktury jelita prowadząc do miejscowego lub ogólnego stanu zapalnego. Objawy zakażenia mogą mieć bardzo różne – od łagodnej kilkudniowej biegunki do bardzo poważnych stanów zapalnych jelit. Bakteria ta jest odpowiedzialna za około 20% wszystkich biegunek poantybiotykowych, 75% wszystkich przypadków zapalenia okrężnicy i 100% przypadków rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy. Wczesne wykrycie jej obecności w jelicie może być zatem bardzo przydatne dla postawienia prawidłowej diagnozy i podjęcia szybkiego, ukierunkowanego leczenia zapobiegającego powstaniu niebezpiecznych dla życia komplikacji.

G-test CDIF

Szacuje się, że około 3% populacji jest nosicielami Clostridium difficile, ponadto jest ona wszechobecna w środowisku zewnętrznym, dlatego łatwo się nią zarazić. Oferowany przez laboratorium Genloxa test immunoenzymatyczny pozwala na szybkie potwierdzenie lub wykluczenie obecności C. difficile w próbce kału. Dzięki analizie charakterystycznego dla tej bakterii antygenu test pozwala rozpoznać czy za infekcję jelita grubego odpowiedzialne są jej pałeczki, a towarzyszące chorobie objawy to wynik działania wydzielanych przez nią toksyn. To innowacyjne narzędzie diagnostyczne gwarantujące wysoką dokładność wykonywanej analizy. Dzięki testom Genloxa na obecność C. difficile lekarz może podjąć szybka decyzję o kierunku leczenia, zapobiegając tym samym nasileniu objawów. Test ten pozwala również na zdiagnozowanie poważnych stanów zapalnych jelita – zapalenia okrężnicy i rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego.


CHOROBY ŻOŁĄDKA

Żołądek to narząd w którym odbywa się ważny etap rozdrabniania pokarmu oraz wstępnego trawienia białek. Miliony ludzi na całym świecie uskarża się na niespecyficzne dolegliwości ze strony tego organu. Znajdujące się w wyścielającym go nabłonku gruczoły pełnią istotne funkcje wydzielnicze – produkują sok żołądkowy zawierający kwas solny, enzymy trawienne oraz ochronny śluz. Niskie pH (kwaśny odczyn) nie tylko wspomaga trawienie i rozdrabnianie pokarmu, ale stanowi także barierę trudną do pokonania przez większość mikroorganizmów. Istnieje wiele czynników które mogą zaburzać efektywną pracę żołądka. Zła dieta, stres czy infekcje bakteryjne mogą powodować wiele problemów, które zbagatelizowane dalej się rozwijają. Często może to mieć bardzo niebezpieczne dla zdrowia konsekwencje, gdyż wiele chorób i dolegliwości może stanowić podwaliny do rozwoju choroby nowotworowej tego ważnego organu.

Choroba wrzodowa żołądka

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych schorzeń gastrologicznych są wrzody występujące w obrębie żołądka lub dwunastnicy. Dotykają one blisko 10% całej populacji ludzkiej, z czego mężczyźni chorują dwukrotnie częściej niż kobiety. To przewlekły stan zapalny błony śluzowej, który rozwijając się prowadzi najpierw do powstania jej lekkich nadżerek, a następnie głębokich ubytków. Finalnie trwale zaburzając funkcjonowanie całego organu. W wielu wypadkach pacjenci w bardziej zaawansowanym stadium choroby odczuwają dokuczliwy ból w nadbrzuszu. Często jednak ma ona przebieg bezobjawowy, dlatego bardzo ważna jest wczesna i skuteczna diagnostyka. Obecnie złotym standardem jest profilaktyczna gastroskopia. Niestety badanie to jest dla wielu pacjentów nieosiągalne. Niskie nakłady finansowe na publiczną służbę zdrowia sprawiają, że nieodpłatna gastroskopia ogranicza się w praktyce do badania pacjentów z grupy wysokiego ryzyka. Przeważnie tych u których występuje poważne podejrzenie rozwoju choroby lub pierwsze odczuwalne jej objawy. W wielu krajach Europy pomimo wdrożenia specjalnych, dofinansowanych programów przesiewowej gastroskopii i tak nie jest ona do końca skuteczna w wykrywaniu wczesnych zmian w obszarze śluzówki żołądka, które nie są widoczne w czasie takiego badania. Z drugiej strony w przypadku wielu pacjentów, okazuje się że to mało przyjemne i bardzo inwazyjne badanie zostało wykonane niepotrzebnie. Prowadzące do powstawania wrzodów żołądka stany zapalne błony śluzowej mogą mieć zarówno podłoże autoimmunologiczne jak i bakteryjne. Stres, zła dieta czy zakażenia Helicobacter pylori to najczęstsze przyczyny ich występowania. Choroby zapalne śluzówki mogą się odnosić do jednego lub kilku obszarów całego organu. Jak zatem sprawdzić czy obserwowane przez nas nieswoiste objawy związane są właśnie z tą chorobą? Jak kompleksowo zbadać czy nasz żołądek funkcjonuje prawidłowo? Dzięki najnowszym osiągnięciom biologii molekularnej istnieją metody skutecznej oceny kondycji zdrowotnej żołądka oraz detekcji czynników odpowiedzialnych za rozwój chorób śluzówki prowadzących do poważnych zaburzeń jego funkcjonowania. Nowoczesne testy diagnostyczne oferowane przez Genloxa pozwalają sprawdzić stan tego ważnego organu trawiennego na podstawie niewielkiej próbki krwi czy kału.

G-test Gastropanel®

To kompleksowy test pozwalający w sposób całkowicie nieinwazyjny określić stan żołądka pacjenta. Wykonywany na podstawie pobranej na czczo próbki krwi określa jednocześnie poziom 4 ważnych markerów biochemicznych: pepsynogenu I, pepsynogenu II, gastryny-17 oraz obecności przeciwciał IgG H. pylori. Ich poziom oraz wzajemne korelacje pozwalają z dużą dokładnością zdiagnozować zapalenie błony śluzowej żołądka oraz jego przyczynę i stopień zaawansowania. Gastropanel® z dużej populacji daje szansę wyróżnić zdrowych pacjentów oraz tych, którzy wymagają dalszej diagnostyki lub wdrożenia konkretnej terapii leczniczej. To pierwszy tak zaawansowany test diagnostyczny przeznaczony dla wszystkich pacjentów uskarżających się na niestrawność związaną z funkcjonowaniem żołądka. Gastropanel® pozwala określić stan śluzówki żołądka, zdiagnozować zaburzenia w produkcji kwasu solnego (bezkwasota i niedokwasota żołądka), a także obecność bakterii H. pylori odpowiedzialnych za rozwój choroby wrzodowej. Test ten może również pomóc w określeniu ryzyka rozwoju niedoborów wit. B12 czy też nowotworu żołądka. Gastropanel® to kompleksowy test diagnostyczny, który pomaga w określeniu przyczyn problemów z funkcjonowaniem tego organu, które często dają bardzo podobne objawy. Zarówno nadmiar jak i niedobór kwasu solnego w soku żołądkowym manifestowany jest przez pojawianie się zgagi czy wzdęć. Przyczyną niskiej ilości kwasu solnego w żołądku może być stan zapalny śluzówki żołądka, który może przerodzić się w chroniczną chorobę, prowadzącą do powstawania wrzodów czy nawet raka. Gastropanel® pozwala na zdefiniowanie czynników ryzyka już na bardzo wczesnym etapie, dzięki czemu możliwe jest szybkie podjęcie skutecznej terapii medycznej.

G-test HPYL

Bakterie Helicobacter pylori są najczęstszą przyczyną stanów zapalnych błony śluzowej żołądka. Nieleczona infekcja może rozwinąć się w groźne dla zdrowia i życia pacjenta choroby. Bakteria ta została uznana przez naukowców na całym świecie za główną przyczynę wrzodów żołądka oraz silny czynnik kancerogenny. Oferowane przez Genloxa badanie Antygen H. pylori pozwala na podstawie niewielkiej próbki kału potwierdzić lub wykluczyć obecność tej groźnej bakterii w żołądku. W przeciwieństwie do domowych testów, czy analiz oddechowych metoda badawcza Genloxa nie jest wrażliwa na występowanie błędów czy zafałszowanych wyników pomiarowych. Ponadto w ten sposób można rozróżnić infekcję aktywną od utajonej, gdzie badania serologiczne pozwalają jedynie określić ekspozycję organizmu na działanie bakterii. Test na Antygen H. Pylori pozwala wykryć aktywną infekcję z ponad 95% dokładnością. Badanie to może być także później bez problemu regularnie powtarzane w celu monitorowania efektywności kuracji antybiotykowej i potwierdzenia jej ostatecznej skuteczności.


NIEWYDOLNOŚĆ TRZUSTKI

Trzustka to niezwykle istotny organ, który pełni dwie główne funkcje wydzielnicze: egzokrynną i endokrynną. Pierwsza z nich to produkcja enzymów wydzielanych do światła jelita cienkiego odpowiedzialnych za trawienie i wchłanianie wielu ważnych składników pokarmowych. Z kolei druga funkcja organu związana jest z produkcją i wydzielaniem do krwioobiegu hormonów nadzorujących przebieg metabolizmu m.in. insuliny i glukagonu. W soku trzustkowym, który wydzielany jest do dwunastnicy za pośrednictwem przewodów trzustkowych, znaleźć możemy całą gamę enzymów odpowiedzialnych za trawienie głównych makroskładników pokarmowych: białek (elastaza, trypsyna, chymotrypsyna), tłuszczy (lipaza, fosfolipidaza), węglowodanów (amylaza) i kwasów nukleinowych (nukleazy). Większość z nich wydzielanych jest w postaci proenzymów, które dopiero w wyniku obecności pokarmu ulegają biochemicznej aktywacji. Odpowiedni skład soku trzustkowego warunkuje dalsze wchłanianie treści pokarmowej w jelicie cienkim. Wielozadaniowość trzustki sprawia, że od jej sprawnego funkcjonowania zależy cały proces trawienia. Niestety obecny sposób odżywiania się związany głównie z nadmiernym spożyciem produktów obfitujących w tłuszcze nasycone, proste cukry i rafinowane produkty pochodzenia zbożowego sprawia, że nasza trzustka zmuszona jest do pracy pod bardzo dużym obciążeniem. Jednak głównym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju stanów zapalnych tego organu jest nadużywanie alkoholu i to bez względu na jego rodzaj i sposób spożywania. Proces zapalny może być również indukowany przez palenie tytoniu lub przyjmowanie niektórych leków. Do najczęstszych przyczyn niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki należą: przewlekłe zapalenie trzustki, ostre zapalenie trzustki, mukowiscydoza oraz nowotwory trzustki. Najbardziej rozpowszechnionymi objawami zgłaszanymi przez pacjentów są bóle brzucha o ostrym charakterze i zróżnicowanym nasileniu, pojawiające się okresowo. Przewlekły stan zapalny prowadzi do degradacji struktury miąższu trzustki oraz przewodów trzustkowych. W efekcie zaburzeniu ulega zarówno aktywność trawienna jak i hormonalna tego organu, co prowadzi do rozwoju wtórnej cukrzycy. Do diagnozy stosuje się zwykle techniki obrazowania tj. USG czy MRI wymagające użycia bardzo zaawansowanego i trudno dostępnego sprzętu. Dostępne są również testy analizujące poziom enzymu trawiennego – amylazy w krwi i w moczu, które nie posiadają jednak wysokiej skuteczności, a ich wyniki nie mogą być wykorzystane do pełnej diagnozy bez zastosowania innych metod. Jak zatem sprawdzić czy nasza trzustka funkcjonuje prawidłowo? Jak określić efektywność zewnątrzwydzielniczą tego organu? Najnowsza metoda diagnostyczna oferowana przez Genloxa pozwala określić kondycję trzustki na podstawie analizy jednego markera biochemicznego bez stosowania drogich czy inwazyjnych technik obrazowania.

G-Test Ela1

Specjalistyczny, nowoczesny test diagnostyczny pozwalający w szybki sposób na określenie zdolności zewnątrzwydzielniczych trzustki. Metoda bazuje na analizie poziomu elastazy-E1 w próbce kału. Enzym ten należy do grupy proteaz serynowych i katalizuje reakcje hydrolizy (podziału białka na mniejsze fragmenty) wielu protein, w tym elastyny. To jedyny enzym wydzielany przez trzustkę, który w formie niezmienionej przedostaje się przez cały układ pokarmowy. Jego ilość w kale świadczy więc bezpośrednio o stanie fizjologicznym trzustki i jej zdolności do produkcji enzymów trawiennych. Stosując nowoczesne testy immunoenzymatyczne oferowane przez Genloxa można w sposób ilościowy określić jego poziom w stolcu. G-test Ela1 pozwala w sposób powtarzalny, bezpieczny i łatwy do wykonania zbadać kondycję zdrowotną trzustki. Wyniki testu są łatwe do interpretacji i miarodajne. Mogą być wskazaniem do dalszej diagnostyki lub wykorzystane przez lekarza specjalistę do wdrożenia skutecznej terapii.


RAK ŻOŁĄDKA

Oprócz uwarunkowań genetycznych również wszelkiego rodzaju zaburzenia ze strony funkcjonowania żołądka zlekceważone i nieleczone mogą stanowić podłoże do rozwoju choroby nowotworowej. Jednym z głównych czynników ryzyka jest zakażenie H. pylori. Rozwinięta infekcja bakteryjna w żołądku została określona już w 1994 roku przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem jako czynnik kancerogenny grupy I. Mimo zakrojonych na szeroką skalę badań naukowych nie udało się jeszcze określić w jaki sposób powodowany przez H. pylori chroniczny stan zapalny śluzówki żołądka prowadzi do rozwoju raka. Nie leczona infekcja H. pylori prowadzi do rozwoju niedokwasoty lub bezkwasoty w żołądku. W takich warunkach jego śluzówka jest szczególnie podatna na rozwój procesów nowotworowych. Szacuje się że w takich warunkach powstaje około 50% inwazyjnych nowotworów żołądka. Skuteczna terapia i usunięcie z organizmu bakterii uznawana jest za kluczowy czynnik prewencyjny prze śmiertelnym rakiem żołądka. Z kolei wśród osób dotkniętych infekcją już jedna odpowiednio przeprowadzona terapia antybiotykowa skierowana przeciwko H. Pylori pozwala wyeliminować zagrożenie nowotworem żołądka w 4 na 6 przypadków. U pacjentów z ciężkim przypadkiem nieswoistego zapalenia śluzówki żołądka ryzyko wystąpienia raka wzrasta blisko 90-krotnie w porównaniu do osób zdrowych. Dlatego właśnie tak ważna jest diagnostyka przesiewowa. Wcześnie wykryta choroba zapalna śluzówki pozwala na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia raka żołądka u większości pacjentów. Dzięki testom Genloxa możliwa jest skuteczna detekcja zagrożenia i podjęcie działań zapobiegawczych jeszcze na długo przed rozwojem procesów nowotworowych.

Gastropanel®

Ten kompleksowy test to nie tylko skuteczne narzędzie pozwalające na ogólną ocenę stanu żołądka czy wczesne wykrycie choroby wrzodowej. Gastropanel® to przesiewowe badanie polegające na wspólnej analizie najważniejszych markerów biochemicznych skuteczne i szybko wyodrębniające pacjentów zdrowych od zagrożonych, u których występuje jedna z form stanu zapalnego śluzówki żołądka. Wdrożenie odpowiedniego planu leczenia pozwala przywrócić w żołądku pierwotne środowisko, co nie tylko usprawnia proces trawienia, ale przede wszystkim ogranicza do minimum ryzyko pojawienia się raka. Badanie to stanowi zatem bardzo istotny element w bardzo wczesnej profilaktyce przeciwnowotworowej.


POLIPY I RAK JELITA GRUBEGO

Nowotwory występujące w obrębie jelita grubego stanowią obecnie bardzo poważny problem na całym świecie. Zaraz po raku płuc są one drugą przyczyną zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce. Wysoka umieralność jest związana głównie z późnym rozpoznaniem choroby nowotworowej jelita grubego i odbytu. Nieswoiste objawy rzadko kiedy wywołują zaniepokojenie u pacjentów, a strach przed najczęściej stosowaną metodą diagnostyki jelita grubego – kolonoskopią – dodatkowo zmniejszają szansę na wczesne wykrycie tej groźnej choroby. Powodowana jest ona przez niekontrolowany wzrost komórek na wewnętrznej powierzchni jelita. W początkowym stadium pojawiają się na niej polipy, które z czasem mogą przekształcać się w złośliwe guzy. Wczesna detekcja polipów i ich trwałe usunięcie pozwala w znaczący sposób ograniczyć ryzyko wystąpienia raka. Przyczyna występowania nowotworów jelita grubego nie jest do końca poznana. Wiadomo, że jest to choroba uwarunkowana genetycznie, ale także bardzo duży wpływ na jej rozwój ma nasza dieta i wiek. Najczęściej dotyka ona ludzi starszych, którzy znajdują się w 7–8 dekadzie życia. Najbardziej niebezpieczna jest żywność bogata w czynniki kancerogenne np. nitrozaminy, tłuszcze trans, konserwowana chemicznie czy też poddana obróbce cieplnej w zbyt wysokiej temperaturze (smażona czy grillowana). Rozwój choroby nowotworowej jelita grubego trwa zazwyczaj przez wiele lat, pozostając w ukryciu i nie dając praktycznie żadnych objawów. Pierwszymi z nich są niewielkie ilości krwi wyciekające z polipów i początkowych guzów, które są całkowicie niewidoczne gołym okiem. Mówimy o tzw. krwi utajonej obecnej w kale, której śladowe ilości występują jeszcze na długo przed wystąpieniem jakichkolwiek innych symptomów związanych z rozwojem choroby nowotworowej. W dalszym etapie choroby pojawiają się inne bardziej specyficzne objawy tj. odczuwalne zmiany w funkcjonowaniu jelita i częstotliwości skurczów jego ścian powodowanych przez mięśnie gładkie. Pacjenta powinny zaniepokoić szczególnie: bóle brzucha, zwiększona częstotliwość chęci wypróżnień bez oddawania stolca, nawracające zaparcia, krwawienia z odbytnicy oraz objawy ogólnego zmęczenia spowodowane anemią. Nowotwory jelita grubego można skutecznie leczyć pod warunkiem, że są wcześnie wykryte. W praktyce mniej niż 40% z nich jest ujawnianych w początkowym stadium choroby. Wczesna detekcja zmian w obszarze jelita grubego jest zatem kluczowym aspektem w profilaktyce antynowotworowej. Pozwala ona na skuteczne ograniczenie śmiertelności spowodowanej tą ciężką chorobą. Obecnie medycyna umożliwia wykrycie zmian w bardzo wczesnym stadium. Dzięki specjalistycznym testom laboratoryjnym możliwe jest błyskawiczne wykrycie zagrożenia bez stosowania inwazyjnych technik diagnostycznych takich jak kolonoskopia. Z ich pomocą można wykryć nawet najmniejsze ślady krwi utajonej w kale czy też zbadać charakterystyczne biomarkery świadczące o bardzo wczesnym stadium choroby – jeszcze na poziomie rozwoju polipów.

G-test FOB

To analiza pozwalająca na określenie obecności nawet minimalnych ilości krwi utajonej w kale. Dzięki temu prostemu dla pacjenta badaniu przesiewowemu możliwe jest wykrycie najmniejszych nawet krwawień z przewodu pokarmowego, które mogą świadczyć o występowaniu różnych chorób – od owrzodzenia po nowotwory jelita grubego. Genloxa wprowadziła bardzo skuteczny test na obecność krwi utajonej w kale bazujący na analizie immunoenzymatycznej obecności globiny, dzięki wykorzystaniu specjalnie spreparowanych antygenów. W przeciwieństwie do testów starszej generacji wykrywających jedynie obecność grupy hemowej, wrażliwych na roślinne peroksydazy zawarte w świeżych owocach i warzywach oraz silne antyoksydanty takie jak witamina C, FOB Test Genloxa jest selektywny, bardziej precyzyjny i mniej podatny na błędy. Składniki zawarte w pożywieniu mogą często dawać fałszywe pozytywne wyniki w tradycyjnych testach FOB (gwajakowych), które ponadto nie pozwalają zróżnicować źródła krwawienia. Immunoenzymatyczny FOB Test pozwala na precyzyjną detekcję krwi utajonej obecnej w próbce kału. Jest całkowicie niezależny od spożywanych pokarmów. W przeciwieństwie do tradycyjnych testów pozwala na wykrycie krwawień pochodzących wyłącznie z jelita grubego. To szybka i wysoce skuteczna metoda diagnostyczna pozwalająca wytypować z szerokiej populacji osoby zdrowe oraz cierpiące na początkowe stadium owrzodzenia jelita grubego czy choroby nowotworowej tego odcinka przewodu pokarmowego.

Onko-test M2-PK

Genloxa najnowocześniejsza metodyka analityki molekularnej bazuje na oznaczeniu M2-kinazy pirogronianowej. Wieloletnie badania naukowe potwierdziły, że jest ona precyzyjnym markerem świadczącym o obecności w ścianach jelita grubego szybko dzielących się komórek, co jest charakterystycznym objawem wzrostu polipów oraz guzów nowotworowych. Forma M2 enzymu katalizującego proces glikolizy jest charakterystyczna wyłącznie dla komórek budujących polipy i guzy nowotworowe. Dlatego precyzyjne określenie poziomu M2-PK pozwala potwierdzić ich obecność i aktywność w obszarze jelita grubego pacjenta, w sposób całkowicie niezależny od pojawienia się krwawień, bazując wyłącznie na zmianie w metabolizmie komórek. Metoda ta jest niezwykle czuła i dokładna, dlatego wykrywa zmiany w bardzo wczesnej fazie, kiedy szanse na całkowite wyleczenie pacjenta są najwyższe. Pozytywny wynik testu potwierdza nie tylko obecność komórek nowotworowych, ale także polipów i owrzodzeń w jelicie grubym. Dzięki wczesnej diagnozie możliwe jest błyskawiczne podjęcie działań profilaktycznych i terapeutycznych, jeszcze zanim przekształcą się one w zmiany o charakterze nowotworowym. Operacyjne usunięcie owrzodzenia jelita grubego pozwala w ponad 90% zmniejszyć ryzyko raka. Badanie M2-PK Test jest całkowicie nieinwazyjne, a jego wyniki pozwalają na zastosowanie precyzyjnego leczenia oraz dalszych metod diagnostycznych koniecznych dla precyzyjnego zlokalizowania zmian chorobowych.