Zakup testów i analiz

Najnowsze technologie diagnostyczne na wyciągnięcie Twojej ręki

Wszystkie testy i badania oferowane przez NZOZ Genloxa wykonywane są w naszym atestowanym i nowoczesnym laboratorium. Próbki do badań mogą być przesyłane z każdego miejsca w Polsce. Genloxa posiada stałą umowę z odpowiednimi firmami kurierskimi, które w bezpieczny sposób przewiozą materiał do laboratorium.

Dose5-FU to pierwszy onklologiczny test farmakokinetyczny

Oferowane przez nas testy można zamówić i opłacić online.

Proszę wybrać jeden z poniższych testów w celu uzyskania szczegółów:

 • G-test Kalpro (oznaczenie poziomu kalprotektyny)

  Oznaczenie poziomu kalprotektyny w próbce kału. Test pozwala na szybką i nieinwazyjną diagnozę pacjentów cierpiących na problemy i zaburzenia jelitowe. Test jest wykorzystywany do:
  1) rozróżnienia chorych na zespół jelita drażliwego (ZJD, ang. irritable bowel syndrome, IBS) od tych cierpiących na nieswoiste zapalenie jelit (NZJ, ang. inflammatory bowel disease, IBD), do którego wlicza się chorobę Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Skuteczna diagnoza pozwala na zastosowanie odpowiedniej terapii co szybko i znacząco poprawia komfort życia pacjentów oraz zmniejsza ryzyko powikłań.

  2) okresowego monitorowania chorych cierpiących na nieswoiste zapalenie jelit (z potwierdzoną diagnozą). Test pozwala na szybkie wykrycie zaostrzeń zapalenia ściany jelita i uszkodzeń śluzówki, co często poprzedza wystąpienie objawów. Podanie odpowiednich leków lub zmiana ich dawkowania pozwala na skuteczne zapobieganie nawrotom choroby.
  » Zamów test G-test Kalpro
 • G-test 5-FU (oznaczenie poziomu 5-fluorouracylu)

  Oznaczenie poziomu 5-fluorouracylu (5-FU) w osoczu pacjentów przechodzących chemioterapię tym lekiem (stosowanym często w leczeniu nowotworów głowy i szyi oraz nowotworów jelita grubego). Test jest wiarygodną i skuteczną metodą monitorowania terapii i jest zwykle wykorzystywany do indywidualnej optymalizacji dawki leku podczas kolejnych cykli chemioterapii.» Zamów test G-test 5-FU
 • G-test Ela1 (oznaczenie poziomu elastazy trzustkowej)

  Oznaczenie poziomu elastazy trzustkowej w próbce kału. Test pozwala na szybką diagnozę pacjentów z niewydolnością wydzielniczą trzustki, co może być objawem zapalenia tego organu. Badanie elastazy trzustkowej jest szczególnie przydatne w diagnostyce dzieci (często tych, u których podejrzewa sie lub stwierdzono mukowiscydozę), u których bardziej inwazyjne metody badania nie są wskazane.» Zamów test G-test Ela1

Ze względu na specyficzne wymagania dotyczące pobierania materiału do wykonania pozostałych oferowanych przez nas testów, prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów dotyczących zakupu oraz przygotowania materiału do badań - , 58 739 58 89.