Skuteczna terapia dla każdego pacjenta

Laboratorium Genloxa oferuje najnowocześniejsze testy diagnostyczne przyspieszające diagnozę i podnoszące skuteczność leczenia

Wszystkie testy można zamówić i opłacić online. Wyniki przesyłane są drogą elektroniczą.

Dowiedz się więcej
Dose5-FU to pierwszy onklologiczny test farmakokinetyczny

Leczenie chorób zapalnych jelit

Kalprotektyna jest nieinwazyjnym markerem nieswoistego zapalenia jelit

Oznaczenie poziomu kalprotektyny w próbkach kału pozwala na szybką diagnozę i monitorowanie postępów leczenia pacjentów cierpiących na Nieswoiste Zapalenie Jelit, w tym Chorobę Leśniowskiego-Crohna oraz Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego.

Dowiedz się więcej
Dose5-FU to pierwszy onklologiczny test farmakokinetyczny

Optymalizacja dawki leku w chemioterapii

Większa skuteczność leczenia i zmniejszone toksyczne efekty uboczne

Dose5-FU to jedyny w Polsce test oceniający poziom 5-fluorouracylu we krwi pacjentów przechodzących chemoterapię. Szybka i wiarygodna analiza pozwala na indywidualne dostosowanie przez lekarza dawki leku podczas kolejnych cykli terapii.

Dowiedz się więcej
Dose5-FU to pierwszy onklologiczny test farmakokinetyczny

Niewydolność wydzielnicza trzustki

Elastaza trzustkowa jest nieinwazyjnym markerem niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki

Oznaczenie poziomu elastazy trzustkowej w próbkach kału pozwala na szybką diagnozę i monitorowanie postępów leczenia pacjentów cierpiących na Niewydolność Wydzielniczą Trzustki.

Dowiedz się więcej
Dose5-FU to pierwszy onklologiczny test farmakokinetyczny

G-test - nieinwazyjna diagnostyka chorób układu pokarmowego

Kalprotektyna i elastaza trzustkowa są białkami, których obecność w kale może świadczyć o przebiegu różnych chorób układu pokarmowego. Podniesiony poziom kalprotektyny sugeruje stan zapalny jelit, charakterystyczny dla choroby Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelit. Obecność podniesionych ilości elastazy trzustkowej świadczy o stanie zapalnym trzustki. Szybkie i nieinwazyjne testy G-test pozwalają na określenie poziomu tych enzymów w próbkach kału.

Diagnostyka molekularna

Od początku 2017 roku Genloxa jest wyłącznym dystrybutorem produktów firmy Amoy Diagnostics. Znajdujące się w naszym portfolio testy do diagnostyki molekularnej pozwalają na podejmowanie prawidłowych decyzji klinicznych i znajdują szczególne zastosowanie w przypadku terapii chorób onkologicznych. Produkty przeznaczone są dla wyspecjalizowanych ośrodków diagnostycznych i dostępne są jedynie dla klientów instytucjonalnych.

Dose5-FU - skuteczniejsza chemioterapia

Test Dose5-FU przeznaczony jest do prawidłowego zarządzania dawką i optymalizacji chemioterapii pacjentów cierpiących na nowotwory jelita grubego oraz nowotwory głowy i szyi, którzy leczeni są przy pomocy 5-fluorouracylu.

Projekty UE

Genloxa Sp. z o.o. realizuje projekty współfinansowane ze środków UE.Projekty UE

Genloxa - medycyna spersonalizowana

NZOZ Genloxa jest nowoczesną placówką diagnostyczną wdrażającą najnowsze metody badawcze i techniki laboratoryjne. Naszym celem jest podnoszenie skuteczności leczenia poprzez promowanie medycyny spersonalizowanej oraz indywidualnej optymalizacji terapii dla każdego pacjenta.

Genloxa promuje medycyne spersonalizowana

Specjalizujemy się w gastroenterologii oraz skutecznej optymalizacji chemioterapii onkologicznej, która jest jednym z podstawowych sposobów leczenia nowotworów złośliwych. Oferowane przez nas testy, oparte o najnowsze osiągnięcia biologii molekularnej i diagnostyki medycznej, pozwalają na szybką diagnozę i bardzo precyzyjne dobranie dawki leku najlepszej dla każdego pacjenta.

Genloxa jako pierwsze laboratorium w Polsce oferuje badania w zakresie farmakokinetyki cytostatyków

Genloxa to pierwsze i jedyne w Polsce laboratorium medyczne oferujące badania farmakokinetyczne w leczeniu nowotworów. Badamy próbki pochodzące ze szpitali i placówek onkologicznych położonych na terenie całego kraju. Łatwość pobrania materiału, zintegrowany proces logistyczny oraz szybkość analizy i pomoc w interpretacji wyników stanowią o tym, że oferowane przez nas testy są niezwykle cennym i wydajnym sposobem optymalizacji terapii, używanym przez wielu lekarzy onkologów.

Aktualności:

» Ogłoszenie dotyczące postępowania ofertowego
W związku z realizacją projektu B+R Genloxa ogłasza nabór ofert na dostawy aparatury i wyposażenia laboratoryjnego.

Więcej szczegółów na temat trwających naborów ofert oraz wyniki zakończonych postępowań.

» Zapytanie ofertowe odnośnie wykonania prac B+R
Firma Gneloxa poszukuje partnerów do współpracy przy opracowaniu nowego produktu i technologii produkcji testów diagnostycznych w ramach projektu naukowo-badawczego.

Do probrania: Zapytanie ofertowe oraz Załącznik 1.

Oferty prosimy przesyłać do 29.11.2016 (do godz. 10).

» Zapytanie ofertowe odnośnie wykonania prac B+R
Firma Gneloxa poszukuje partnerów do współpracy przy opracowaniu nowego produktu i technologii produkcji testów diagnostycznych w ramach projektu naukowo-badawczego.

Do probrania: Zapytanie ofertowe oraz Załącznik 1.

Oferty prosimy przesyłać do 26.10.2016 (do końca dnia).

Uprzejmie informujemy, iż z powodu braku otrzymania satysfakcjonującej oferty, postępowanie ofertowe ogłoszone dnia 18.10.2016 na wykonanie prac badawczo-rozwojowych zostało UNIEWAŻNIONE.
» Zmiana nazwy
Z przyjemnością informujemy, iż od stycznia 2015 firma Genoxa oficjalnie zmieniła nazwę. Aktualna nazwa to Genloxa Sp. z o.o., zaś adres strony internetowej to www.genloxa.pl. Wszelkie pozostałe dotychczasowe dane kontaktowe oraz dane firmy pozostają bez zmian.
» Nowe produkty do diagnostyki chorób układu pokarmowego
Z przyjemnością informujemy, że od początku grudnia 2012 Genloxa poszerza portfolio oferowanych usług diagnostycznych o testy G-test CP oraz G-test E1. G-test CP jest testem służącym do oznaczania poziomu kalprotektyny, zaś G-test E1 elastazy trzustkowej w próbkach kału. Obydwa białka są najnowszej generacji markerami służącymi do nieinwazyjnego diagnozowania chorób zapalnych układu pokarmowego.
» XI Spotkanie PO ASCO
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Genloxa prezentowaną podczas tegorocznego Spotkania PO ASCO, które odbędzie się 29-30 czerwca 2012 w Gdańsku. Liczymy, że nasze nowe testy służące do optymalizacji chemioterapii docetakselem i paklitakselem wzbudzą Państwa duże zainteresowanie. Podczas spotkania będzie możliwość zapoznania się z przebiegiem optymalizacji chemioterapii przy pomocy testów i usług oferowanych przez Genloxa.
» Konferencja Polskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej
Zapraszamy do wysłuchania naszego wykładu podczas Konferencji Polskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej, które odbędzie się 2-3 czerwca 2012 w Gdyni.
» Wykład prof. dr hab. Jacka Jassema
Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na organizowany przez Genloxa wykład prof. dr hab. Jacka Jassema pt. "Zarządzanie dawką 5-FU w leczeniu nowotworów jelita grubego". Odbędzie się on 25 kwietnia 2012 w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Prof. Jassem przedstawi najnowsze zagadnienia związane ze skutecznym dostosowaniem dawkowania w chemioterapii oraz obserwacje i wnioski z zastosowania zarządzania dawką 5-FU w praktyce klinicznej.
» 5 Europejska Konferencja Nowotworów Głowy i Szyi
Serdecznie zapraszamy na dwa zorganizowane przez Genloxa wykłady odbywające się podczas 5 Europejskiej Konferencji Nowotworów Głowy i Szyi (18-21 kwietnia 2012 w Poznaniu). W ramach jednej z sesji, międzynarodowej sławy ekspert w dziedzinie leczenia nowotworów głowy i szyi - prof. Gerard Milano (Nicea, Francja) wygłosi wykład pt. "Pharmacokinetic versus pharmacogenetic approaches to optimizing 5-FU-based therapy in head & neck cancer" prezentujący najnowsze trendy w zakresie indywidualnej optymalizacji dawki w chemioterapii 5-FU.
» Konferencja nt. zarządzania dawką w leczeniu onkologicznym
Przedstawiciele Genloxa brali udział w ogólnoeuropejskiej konferencji - Advances in Anti-Neoplastic Drug Dose Management, która odbyła się 10-11 kwietna 2012 w Pradze. W ramach zjazdu przedstawione zostały najnowsze metody optymalizacji chemioterapii, a także wyniki badań ekonomicznych potiwerdzjące ogólną redukcję kosztów wynikającą z zwiększonej precyzji dawkowania cytostatyków.