Testy diagnostyczne

Diagnostyka chorób gastroenterologicznych.

NZOZ Genloxa oferuje szereg innowacyjnych testów laboratoryjnych wykorzystywanych do diagnozowania i monitowowania chorób układu pokarmowegoto. Dysponujemy najnowocześniejszą aparaturą oraz systemem transportu próbek pozwalającym na obsługę klientów na terenie całego kraju.

Dose5-FU to pierwszy onklologiczny test farmakokinetyczny

Kalprotektyna

Kalprotektyna to białko wydzielane przez komórki układu odpornościowego w odpowiedzi na stan zapalny. Dzięki swojej wysokiej stabilności, nie ulega ona degradacji w treści pokarmowej. Dzięki temu może być wiarygodnie oznaczana w próbkach kału i dostarczać informacji na temat wystepowania stanu zaplnego jelit.

Test pozwala na rozróżnianie syndromu jelita drażliwoego (SJD) od nieswoistych zapaleń jelit (NZJ), takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Oznaczenie kalprotektyny pozwala na:

 • potwierdzenie występowania stanu zapalnego jelit – rozróżnienie pomiędzy SJD a NZJ
 • określenie stopnia nasilenia procesu zapalnego z uprzednio zdiagnozowanym NZJ
 • uniknięcie w wielu przypadkach uciążliwej kolonoskopii - przy stwierdzeniu prawidłowego poziomu kalprotektyny
 • natychmiastowe podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu przez lekarza specjalistę w przypadku podniesionego poziomu kalprotektyny
 • uniknięcie komplikacji związanych z niekontrolowanym rozwojem choroby
 • ocenę skuteczności leczenia w przypadku zmiany leku, jego dawki lub sposobu terapii

Regularne badanie poziomu kalprotektyny w próbkach kału jest bardzo pewnym i szybkim sposobem monitorowania stanu zapalenia i wygojenia śluzówki jelit. Wzrost poziomu kalprotektyny u chorych na nieswoiste zapalenie jelit poprzedza wystąpienie objawów, dzięki czemu możliwe jest szybkie wprowadzenie leczenia i skuteczne zapobieganie nawrotom choroby.

Zamówienie i wykonanie testu

 • zamówienie testu i dokonanie płatności - wykonaj on-line
 • pobranie próbki kału zgodnie z instrukcją załączoną na Karcie Badania, wypełnienie Karty Badania (pobierz tutaj)
 • zamówienie kuriera po odbiór próbki - kontakt z laboratorium Genloxa
 • odbiór próbki oraz Karty Badania przez kuriera
 • otrzymanie wyniku badania pocztą elektroniczną w ciągu 7 dniu roboczych od rejestracji próbki w laboratorium Genloxa, oryginał przesyłany jest listownie na adres wskazany w Karcie Badania

Interpretacja wyników:

 • <50 μg/g – brak procesu zapalnego, w przypadku dolegliwości należy rozważyć możliwość wystąpienia SJD
 • 50 – 250 μg/g – proces zapalny o umiarkowanym natężeniu, występuje często u chorych z NZJ w fazie remisji
 • 250 – 1000 μg/g - wysokie natężenie stanu zapalnego jelit, któremu często towarzyszą objawy ogólne
 • >1000 μg/g - bardzo nasilony proces zapalny jelit – wskazana jak najszybsza konsultacja z lekarzem specjalistą