Testy i analizy diagnostyczne

Oferujemy szereg specjalistycznych testów i analiz

Laboratorium Genloxa jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków diagnostycznych w kraju. Jako jedyni w Polsce oferujemy szereg różnicujących badań diagnostycznych oraz testów służących do indywidualnej optymalizacji dawki leków.

Właściwa dawka, dla właściwego pacjenta, we właściwym czasie

Dose5-FU

Dose5-FU to oznaczenie poziomu 5-fluorouracylu w osoczu

O teście

Dose5-FU jest jedynym w Polsce testem do farmakokinetycznego oznaczania poziomu 5-fluorouracylu we krwi pacjentów przechodzących chamioterapię. Szybkość i łatwość przygotowania próbki oraz wiarygodność wyników pozwalają na pewne wykorzystanie uzyskanych danych do optymalizacji leczenia.

Wyniki badań klinicznych publikowanych w międzynarodowych czasopismach specjalistycznych dowodzą, że przy chemoterapii 5-fluorouracylem (5-FU) stężenie efektywne leku we krwi pacjentów jest często niższe niż optymalne. Badania te wskazują również na istnienie grupy pacjentów, u których stężenie 5-FU we krwi jest zdecydowanie za wysokie.

Aktualny standard wyznaczania dawki 5-FU – wskaźnik powierzchni ciała BSA (body surface area) – został opracowany w latach 60-tych ubiegłego wieku i nie bierze pod uwagę wielu czynników które wpływają na metabolizm i skuteczność leczenia 5-FU.

Wśród nich najważniejsze to:

 • genotyp,
 • wiek,
 • płeć,
 • stadium choroby,
 • interakcje między lekami,
 • funkcjonowanie poszczególnych organów (np. wątroby),
 • choroby współistniejące.

Dose5-FU jest skutecznym i wiarygodnym sposobem określenia stężenia 5-FU w osoczu. Pozwala to lekarzom specjalistom na optymalizację dawki 5-fluorouracylu indywidualnie u każdego pacjenta, a przez to również na zredukowanie toksyczności oraz zwiększenie skuteczności terapii.

Korzyści testowania

Badania kliniczne jednoznacznie wskazuja, ze optymalizacja dawki 5-FU jest korzystna ze wzgledu na:

 • Lepsze wyniki terapeutyczne
 • Zmniejszenie toksycznosci
 • Zmniejszenie ogólnych kosztów leczenia
 • Poprawe jakosci zycia pacjentów