Testy i analizy diagnostyczne

Oferujemy szereg specjalistycznych testów i analiz

Laboratorium Genloxa jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków diagnostycznych w kraju. Jako jedyni w Polsce oferujemy szereg różnicujących badań diagnostycznych oraz testów służących do indywidualnej optymalizacji dawki leków.

Właściwa dawka, dla właściwego pacjenta, we właściwym czasie

Kliknij na linki poniżej, aby dowiedzieć się więcej o oferowanych przez nas testach diagnostycznych.

1. Gastroenterologia (choroby układu pokarmowego):

  • G-test Kalpro Nieswoiste zapalenie jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego)
  • G-test CDIF Rzekomobłoniaste zapalenie jelit (zakażenia Clostridium difficile)
  • G-test Ela1 Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki
  • G-test Gastropanel Zaburzenia wydzielniczej funkcji żołądka
  • G-test HPYL Choroba wrzodowa żołądka (zakażenia Helicobacter pylori)
  • G-test FOB Krew utajona w kale (choroby nowotworowe jelita grubego)

2. Onkologia (choroby nowotworowe):

  • G-test LUNG Nowotwory płuc
  • G-test 5-FU Monitorowanie terapii 5-fluorouracylem (nowotwory układu pokarmowego oraz nowotwory głowy i szyi)
  • G-test M2PK Monitorowanie potiwrdzonych chorób nowotworowych

Testy gastroenterologiczne związane z nowotworami układu pokarmowego: